โปรแกรมเครื่องชั่ง

โปรแกรมเครื่องชั่ง


โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก TRUCKBAES2010

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาจากเทคโนโลยี .NET ซึ่งรองรับการใช้งานกับระบบ WINDOWS XP - SP2, WINDOWS VISTA

และที่จะมาใหม่ในอนาคต ใช้งานง่าย ราคาถูก สามารถไปติดตั้งได้ที่หน้างาน

 • ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ในเวลาอันสั้น

 • ผู้ใช้งานในแบบ WINDOWS ที่คุ้นเคย

 • ข้อมูลที่จัดเก็บมีครบถ้วนสำหรับในงานการชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

 • อ่านน้ำหนักจากเครื่องอ่านน้ำหนักโดยตรงแบบ REAL TIME ตามกฎกระทรวง

 • สามารถออกแบบหน้าจอใช้งานที่ใช้ในขณะชั่งน้ำหนักได้ ให้เหมาะสม

 • การใช้งาน ไม่ต้องป้อน หรือข้ามข้อมูลในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน

 • การออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งข้อความ ชนิด ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร และ สีพื้นหลัง ให้สวยงามได้ตามต้องการ

 • มีระบบสำรองข้อมูล การนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ การนำข้อมูลไปใช้กับโปรแกรมอื่น ๆ เช่น Excel

 • การหนดขอบเขตการใช้งานสำหรับพนักงานแต่ละคน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและกันการทุจริต

 • มีการบันทึกการแก้ไขข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนหลังโปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก TRUCKOEM

 • สามารถใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่สามารถลง windows ตั้งแต่ 98 ขึ้นไปได้

 • ทํางานบนระบบ WINDOWS 98 ขึ้นไป

 • สามารถพิมพ์เอกสารและรายงานออกทางเครื่องพิมพ์ DOT MATRIX LASER และ INKJET

 • สามารถแสดงผลทั้งจอภาพ (Monitor) เป็นอักษรและรูปภาพกราฟฟิคและสามารถแสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์ เป็นอักษรไทยและอังกฤษ

 • สามารถบันทึกข้อมูล, ทะเบียนรถ, ลำดับเข้า, เลขที่การชั่ง, สินค้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประมาณต่างๆ, บริษัทที่รับหรือ ส่งสินค้า, วัน/เวลาและข้อมูลน้ำหนัก, ราคา, การคํานวนเงิน มีการแสดงคำแนะนําทุกขั้นตอนบนหน้าจอ ในขณะที่กําลังปฏิบัติงานและมีข้อความเตือนในเวลาที่ทำงานผิดพลาด

 • การใช้โปรแกรมในแต่ละหน้าจอเป็นลักษณะหน้าต่าง (Windows) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เพราะความง่ายและสวยงาม ของหน้าจอและสายตาของผู้ทำงาน

 • มีรูปภาพคำสั่ง (Icon) เพื่อใช้ในการสั่งโปรแกรมให้ทำงานตามคำสั่งได้ด้วยนอกเหนือจากตัวเลขและตัวอักษร รายงานสามารถออกทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพิมพ์ได้

 • เป็นโปรแกรมที่มีการจดลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย

 • มีระบบภาษาไทยของตัวเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์

 • ส่วนประกอบในการพัฒนาโปรแกรมมีเอกสารสิทธิ์แสดงถูกต้อง

 • ผู้ใช้สามารถออกแบบและเพิ่มเติมรายงานได้เองโดยอิสระ

 • ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงและออกแบบบัตรชั่งได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม

 • สามารถใช้ MOUSE และ KEYBOARD ช่วยในการทำงานได้ทุกขั้นตอน

 • สามารถคํานวณเงินได้หลายแบบ

 • สามารถแยกประเภทของการชั่งได้โดยไม่จํากัด

 • สามารถบันทึกข้อมูลได้โดยไม่จํากัด

 • มีส่วนคำสั่งในการดูแลรักษาข้อมูล เช่น บำรุงรักษา, สํารอง, ลบและอ่านกลับ

 • มีคำแนะนําในการเลือกขนาดตัวอักษร, ขนาดกระดาษ และตำแหน่งที่จะทำการพิมพ์รายงาน

 • มีการค้นหาข้อมูล ทั้งในขนะบันทึกและขณะดูรายงานได้อย่างสะดวก

โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก TRUCK8.3

 • สามารถใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่สามารถลง windows ตั้งแต่ 98 ขึ้นไปได้
  ทำงานบนระบบ WINDOWS 98 ขึ้นไป

 • สามารถต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านนํ้าหนักได้ถึง 4 เครื่อง โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวเดียว

 • มีให้เลือกทั้งแบบ STANDALONE และ LOCAL AREA NETWORK

 • สามารถพิมพ์เอกสารและรายงานออกทางเครื่องพิมพ์ DOT MATRIX LASER และ INKJET

 • สามารถแสดงผลทั้งจอภาพ (Monitor) เป็นอักษรและรูปภาพกราฟฟิคและสามารถแสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์เป็นอักษรไทยและอังกฤษ

 • สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟสัญญาณอื่นๆ ได้ อาทิเช่น ไฟสัญญาณ หรือไม้กั้น

 • สามารถต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านค่านํ้าหนักได้หลายยี่ห้อ โดยไม่ต้องแก้โปรแกรม

 • สามารถบันทึกข้อมูล, ทะเบียนรถ, ลำ ดับเข้า, เลขที่การชั่ง, สินค้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประมาณต่างๆ, บริษัทที่รับหรือส่งสินค้า, วัน/เวลาและข้อมูลนํ้าหนัก, ราคา, การคำ นวนเงิน

 • มีการแสดงคำแนะนำทุกขั้นตอนบนหน้าจอ ในขณะที่กำลังปฏิบัติงานและมีข้อความเตือนในเวลาที่ทำงานผิดพลาด

 • มีรูปภาพคำ สั่ง (Icon) เพื่อใช้ในการสั่งโปรแกรมให้ทำงานตามคำสั่งได้ด้วยนอกเหนือจากตัวเลขและตัวอักษร

 • รายงานสามารถออกทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ได้

 • เป็นโปรแกรมที่มีการจดลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย

 • มีระบบภาษาไทยของตัวเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์

 • ส่วนประกอบในการพัฒนาโปรแกรมมีเอกสารสิทธิ์แสดงถูกต้อง

 • ผู้ใช้สามารถออกแบบและเพิ่มเติมรายงานได้เองโดยอิสระ

 • สามารถบันทึกค่านํ้าหนักรถเปล่าให้เองอัตโนมัติและ Update ข้อมูลล่าสุด

 • ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงและออกแบบบัตรชั่งได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม

 • สามารถใช้ MOUSE ช่วยในการทำงานได้ทุกขั้นตอน

 • มีตารางรหัสข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้

 • สามารถคำนวณเงินได้หลายแบบดังนี้โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก Quick Standard

เป็นโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับน้ำหนักจากเครื่องชั่งแล้วน้ำไปใช้ในการซื้อการขาย เหมาะสำหรับงานชั่งน้ำหนักทุกประเภท เช่น ชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ชั่งน้ำหนักซื้อขายทั่วไป ซื้อขายพืชผลทางการเกษตร ซื้อขายของเก่า ชั่งผลิตสินค้า โรงงานแป้งมันโรงโม่หิน อื่น ๆ

 • ซอฟต์แวร์ชั่งน้ำหนักเพื่อจัดเก็บข้อมูลชั่งน้ำหนัก

 • โปรแกรมรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ทั้ง 32 บิต และ 64 บิต

 • ระบบฐานข้อมูล Access 2003

 • สามารถรับน้ำหนักจากเครื่องชั่งอิเลคทรอนิกส์ได้โดยอัตโนมัติ โดยส่งสัญญาณผ่านทาง serial port

 • สามารถเรียกรายงานสรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนัก โดยสามารถกำหนด วันที่เวลาที่ต้องการได้

 • สามารถกำหนดประเภทชั่งน้ำหนัก เช่น ชั่งซื้อสินค้า, ชั่งขายสินค้า, รับจ้างชั่ง, ชั่งรถเปล่า และยังสามารถระบุการชั่งได้ เช่น ชั่ง 1 ครั้ง หรือ ชั่ง 2 ครั้ง

 • สามารถเก็บพื้นฐาน เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ราคา และอื่นๆเพื่อใช้ในการชั่งน้ำหนัก

 • โปรแกรมสามารถออกแบบรูปแบบบัตรชั่งและรายงานได้ตามต้องการ

 • โปรแกรมกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้โปรแกรมเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

 • โปรแกรมผ่านการรับรองจากชั่งตวงวัด

 253
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์